Home ARCHIWUM

Lokalna Grupa Działania


Księża i słoneczniki PDF Drukuj
Wpisany przez K. Felsmann   
piątek, 24 września 2010 10:45

Zespół Szkół Katolickich jest placówką prowadzoną przez trzcianeckich księży należących do Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Na czele grupy zakonnej stoi Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela ks. Kazimierz Przybycień. Bezpośrednim przedstawicielem organu prowadzącego szkołę jest katecheta ks. Bartosz Seruga, pełniący rolę prefekta ZSK, duchowego opiekuna całej społeczności Katolickiej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Trzciance.

 

22 września 2010 r. miejscowi kapłani zostali uroczyście podjęci przez dyrektor szkoły Bożenę Wargin. Była to forma specjalnego podziękowania za nieustanną pomoc w prowadzeniu szkoły katolickiej w naszym mieście. Termin spotkania był powiązany ze 164. rocznicą objawienia Matki Bożej Saletyńskiej. Maryja ukazała się jeden raz 19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom ― 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud na górze wznoszącej się nad La Salette, w Alpach we Francji. Treść maryjnego orędzia stała się kanwą dla zakonu saletynów. „Piękna Pani” według relacji dzieci mówiła o konieczności czuwania chrześcijańskiego, sprzeciwianiu się obojętności moralnej, posłuszeństwie wobec Boga, odnowieniu życia modlitewnego i wartości niesienia świadectwa wiary wśród ludzi.
Kapłani zebrali się w auli szkolnej. Ich wyjątkowym znakiem rozpoznawczym stał się słonecznik. Ten symbol podziękowania został wybrany zgodnie ze słowami utworu ks. Jana Twardowskiego. Dzieci pod opieką polonistki Alicji Smulskiej wyrecytowały wiersz pt. O księżach i słoneczniku. Poeta zestawia ze sobą te dwa tytułowe pojęcia. Kapłani ― widziani oczami dziecka ― jawią się jako ludzie z krwi i kości, prawdziwi, zwyczajni, wyłonieni spośród nas. Są więc obok siebie „drągale” i niscy, chorowici i pełni sił, „chudzi jak piszczele” i ci więksi. Dzięki tym poetyckim kontrastom można było zobaczyć w każdym księdzu odbicie naszej ludzkiej natury. Jednak cechą wspólną i ważną dla każdego duchownego jest stan zakochania się w Jezusie Chrystusie. Tak, jak słonecznik obraca się w stronę życiodajnego słońca, podobnie kapłani chcą pokazać ludziom Zbawiciela. W trakcie recytacji zebrani mogli zobaczyć prezentację dobranych zdjęć przedstawiających saletynów w różnych codziennych sytuacjach.
Goście wysłuchali także śpiewu chóru szkolnego prowadzonego przez nauczyciela muzyki Karola Urbanka. Ciekawe teksty i jakość wykonania pieśni spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Bożena Wargin. Do podziękowań i modlitwy dołączyła się wicedyrektor Dorota Pawłowska. To już 7 lat, jak szkoła katolicka funkcjonuje w Trzciance i zainteresowani rodzice mają możność kształcenia swoich dzieci zgodnie z doktryną chrześcijańską.
Na zakończenie każdemu z saletynów uczniowie wręczyli wspomniany wcześniej słonecznik jako emblemat wartości powołania kapłańskiego. Proboszcz ks. Kazimierz Przybycień dziękował za serdeczne przyjęcie, mówił o zaletach szkolnictwa katolickiego. Na końcu przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione