Home SAMORZĄD Urząd Miejski Trzcianki Referaty Referat Spraw Społecznych (RSS)

Lokalna Grupa Działania


PDF Drukuj Email

Referat Spraw Społecznych (RSS)

 


Kierownik - Joanna Zieńko
tel. 67 352 72 84
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe

Ewa Maćkowiak podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego tel. 67 352 73 70
Jolanta Wesołowska inspektor ds. dodatków mieszkaniowych tel. 67 352 72 82

 

Świadczenia rodzinne

Justyna Lachowicz

Grażyna Kołotusza

starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych

inspektor ds. świadczeń rodzinnych

tel. 67 352 73 69

tel. 67 352 72 83

 

Główne zadania referatu:

1) w zakresie dotyczącym dodatków mieszkaniowych:

 • przygotowywanie projektów decyzji dot. dodatków mieszkaniowych,
 • współpraca z zarządcami i właścicielami zasobów mieszkaniowych w zakresie prawidłowości danych zawartych w deklaracjach i wnioskach,
 • kontrola prawidłowości dokonywania opłat czynszowych w stosunku do osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe,

2) w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • wydawanie  decyzji dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 • prowadzenie postępowania dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – przygotowanie decyzji, harmonogramu spłat, egzekucja administracyjna,
 • opracowanie sprawozdań rzeczowo – finansowych wypłaconych świadczeń,
 • rozliczanie wpłat komorników i dłużników alimentacyjnych oraz przygotowanie informacji dotyczącej rozliczenia wpłat dla Referatu Finansowo – Budżetowego,

3) w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

 • zlecanie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego,
 • współpraca z urzędem pracy, w sprawie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
 • współpraca ze starostą, prokuraturą i komornikami w przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
 • informowanie organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach,
 • występowanie przed sądem w sprawie o roszczenia alimentacyjne,
 • wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • informowanie dłużnika alimentacyjnego o przyznanych osobie uprawnionej świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa,
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika  alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń – funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wypłacanego do kwietnia 2004 roku  przez ZUS,

4) w zakresie dotyczącym opieki zdrowotnej:

 • współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Trzcianka,
 • przygotowanie projektu opinii w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących ochrony zdrowia,
 • przygotowanie decyzji w sprawie potwierdzenia  prawa osoby nieubezpieczonej do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i współpraca w tym zakresie z NFZ,

5) w zakresie dotyczącym opieki społecznej:

 • współpraca z MGOPS w Trzciance w sprawie realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
1) w zakresie dotyczącym dodatków mieszkaniowych:
• przygotowywanie projektów decyzji dot. dodatków mieszkaniowych,
• współpraca z zarządcami i właścicielami zasobów mieszkaniowych w zakresie prawidłowości danych zawartych w deklaracjach i wnioskach,
• kontrola prawidłowości dokonywania opłat czynszowych w stosunku do osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe,

2) w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
• wydawanie  decyzji dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
• realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
• prowadzenie postępowania dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – przygotowanie decyzji, harmonogramu spłat, egzekucja administracyjna,
• opracowanie sprawozdań rzeczowo – finansowych wypłaconych świadczeń,
• rozliczanie wpłat komorników i dłużników alimentacyjnych oraz przygotowanie informacji dotyczącej rozliczenia wpłat dla Referatu Finansowo – Budżetowego,

3) w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:
• zlecanie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego,
• współpraca z urzędem pracy, w sprawie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
• współpraca ze starostą, prokuraturą i komornikami w przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
• informowanie organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach,
• występowanie przed sądem w sprawie o roszczenia alimentacyjne,
• wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• informowanie dłużnika alimentacyjnego o przyznanych osobie uprawnionej świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa,
• przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika  alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń – funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wypłacanego do kwietnia 2004 roku  przez ZUS,

4) w zakresie dotyczącym opieki zdrowotnej:
• współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Trzcianka,
• przygotowanie projektu opinii w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
• sporządzanie sprawozdań dotyczących ochrony zdrowia,
• przygotowanie decyzji w sprawie potwierdzenia  prawa osoby nieubezpieczonej do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i współpraca w tym zakresie z NFZ,
5) w zakresie dotyczącym opieki społecznej:
• współpraca z MGOPS w Trzciance w sprawie realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione