Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Zarządzanie kryzysowe

LISTA

Członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

1.

Burmistrz Trzcianki

Szef GZZK

539 772 852

2.

I zastępca Burmistrza Trzcianki

Zastępca Szefa GZZK

606 786 004

3.

Dowódca JRG w Trzciance

Członek

500 296 839

4.

kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Członek

662 238 965

5.

Kierownik  Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Członek

662 239 067

6.

Komendant Komisariatu Policji   w Trzciance

Członek

519 064 744

7.

Komendant Miejsko- Gminnej OSP

Członek

600 347 971

8.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka

Członek

606 727 637

9.

Komendant Straży Miejskiej

Członek

728 457 544

10.

Pracownik ds. obrony cywilnej i wojskowości

Członek

668 880 851

11.

Informatyk Urzędu Miejskiego Trzcianki

Członek

67  352 73 63

12.

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

Członek

600 683 117

facebook