Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Trzcianecka Karta Seniora

Dostrzegając aktywność i obywatelskie zaangażowanie oraz potencjał społeczny seniorów, gmina Trzcianka planuje wprowadzenie Trzcianeckiej Karty Seniora, posiadacze której otrzymają odpowiednie zniżki w wybranych miejscach – partnerach naszej akcji. Wysokość, rodzaj i czas obowiązywania ulg zależeć będą od decyzji firm i instytucji, które przystąpią do programu.

Trzcianecka Karta Seniora przeznaczona będzie dla osób powyżej 60. roku życia, które stale zamieszkują na terenie gminy Trzcianka. Karta wydawana będzie bezpłatnie i bezterminowo oraz zawierać będzie imię i nazwisko Seniora. Karta będzie ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz jego wiek.

Na wprowadzeniu Karty skorzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i seniorzy, którzy w wybranych miejscach otrzymają odpowiednie zniżki. Partnerzy akcji zdobędą nowych i lojalnych odbiorców swoich usług, wpiszą się ze swoją ofertą w niezwykle popularny trend solidarności społecznej, czym wypełnią też szlachetne cele Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Potwierdzeniem faktu przystąpienia przez Partnera do Trzcianeckiej Karty Seniora będzie zawarte porozumienie, naklejka oraz logo informujące o honorowaniu karty w witrynach, kasach lub materiałach promocyjnych danych podmiotów. Lista partnerów dostępna będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl w specjalnie do tego celu stworzonej zakładce „Senior”.

W przypadku zainteresowania firmy przystąpieniem do akcji, prosimy o informację zwrotną na adres e-mail: promocja2@trzcianka.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski Trzcianki – ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. Szczegóły pod numerem telefonu 67 352-73-64.

facebook