Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Trasy piesze

Trasy piesze

SZLAK ŻÓŁTY WK - 204y, 28 km
Stobno - Łomnicki Młyn - Jezioro Sarcz – Smolarnia

Ze stacji PKP idziemy wzdłuż toru kolejowego do zabudowań. Przed bocznicą skręcamy w prawo i przechodzimy przez dawny przejazd kolejowy, za którym ponownie idziemy wzdłuż toru do drogi ze Stobna do Kłodawy (1,5 km). Od pojedynczego domostwa dalej piaszczystą drogą na zachód do Łomnickiego Młyna (4,0 km). W tym miejscu szlak dochodzi do skraju łąki. Dawniej trasa biegła przez ich podmokłą część do Strugi Łomnickiej dochodząc do dawnego młyna, ze względu na zagospodarowanie tego terenu pod stawy hodowlane bieg szlaku został zmieniony. Dalej idziemy drogą, która wprowadza nas do lasu wzdłuż doliny Kępy. Dochodzimy do leśniczówki, od której początkowo wśród wielkich świerków idziemy dalej wąwozem, docierając do pól na zachód do wsi Łomnica (9,0 km). Leży ona na wzniesieniu i skraju doliny strugi Łomnickiej. Szosa łączy ją z Trzcianką, a przez głęboką dolinę z Kępą. Z Łomnicy idziemy drogą polną na południowy zachód, a ostatni odcinek lasem do szosy z Trzcianki do Łomnicy (16,5 km). Stąd skrajem doliny strumienia a później przez las podążamy do drogi krajowej Trzcianka - Wałcz. Przechodzimy przez szosę do ośrodka szkoleniowego i przystani żeglarskiej (18,0 km). Tu spotykamy szlak zielony PI-185z Obrzycko - Niekursko. Od węzła szlaków aleją nad jeziorem dochodzimy do plaży miejskiej. Dalej wzdłuż brzegu w kierunku zachodnim idziemy polną drogą do szosy Trzcianka - Tuczno (20,5 km). Tutaj na prawo do jeziora Logo pow. 59,51 ha, na którym są dobre warunki do kąpieli i sportów wodnych. Maszerujemy wzdłuż północnego brzegu jeziora ścieżką, a potem wygodną dróżką do szosy Trzcianka - Straduń. Dalej tą szosą w prawo ok. 0,5 km do wsi Straduń (24,5 km). Nie przechodząc przez wieś, przy kościele skręcamy w lewo szeroką leśną drogą obok ośrodka wypoczynkowego na południe. Odtąd szlak biegnie równolegle do jeziora Straduńskiego. Jego brzegi porośnięte są prawie w całości lasami. Na rozwidleniu dróg (25,5 km) za Straduniem w prawo i ciągle prosto równolegle do brzegu jeziora dochodzimy do Smolarni (28,0 km).

SZLAK ZIELONY WK - 185z, 36 km
Czarnków - Kuźnica Czarnkowska - Radolinek - Radolin - Teresin - Trzcianka - Jezioro Sarcz - Niekursko

Szlak rozpoczynamy na rynku w Czarnkowie (0,0 km), z którego idziemy nad rzekę Noteć. Po przekroczeniu mostu (0,8 km) skręcamy w lewo schodząc w dół. Następnie przechodzimy pod mostem i ścieżką brzegiem rzeki pod prąd idziemy do śluzy Lipica (4,9 km). Od niej jeszcze kawałek dalej wzdłuż rzeki. Po przekroczeniu przepustu (5,8 km) skręcamy w lewo odchodząc od Noteci. Idziemy teraz wygodną drogą przechodząc przez rzeczkę Łaga (6,2 km) i między łąkami dochodzimy do lasu (7,3 km). Tu skręcamy w lewo i podążamy jego skrajem. Po krótkim odcinku wchodzimy w las, by wyjść przy starym młynie (8,0 km).Teraz idziemy brzegiem Rudnicy do szosy Czarnków - Trzcianka, gdzie skręcamy w prawo. Dalej szosą do skrzyżowania, na którym skręcamy w stronę Radolinka. Również dalsza część szlaku biegnie szosą, wąwozem opadającym do doliny Noteci. Dochodzimy do przystanku autobusowego we wsi Radolinek (11,5 km) idąc wśród rozrzuconych zabudowań. Za wsią na skrzyżowaniu (12,5 km) skręcamy w prawo na drogę wiodącą wzdłuż starego koryta Noteci zwanego Łagą. Okoliczne wzgórza są wysokie i strome, a widoki z ich krawędzi dalekie i piękne. Po 4 km od Radolinka dochodzimy do wsi Radolin (12,5 km). Mijamy kościół i przystanek PKS (13,0 km). Szlak schodzi w lewo na utwardzoną drogę, którą dochodzimy do ośrodka szkoleniowo - wypoczynkowego. Dalej idziemy na wschód przez lasy do Teresina (21,0 km). Obok przystanku PKS (22,0 km) schodzimy z drogi asfaltowej w prawo idąc częściowo doliną. Przecinając głęboki wąwóz i płynącą nim rzeczkę Trzcinicę wychodzimy na wysoczyznę. Na wysoczyźnie skręcamy w lewo wchodząc na teren parku (23,5 km) (arboretum). Znajduje się tutaj kilka unikalnych drzew między innymi: dąb błotny, miłorząb japoński, buk czerwonolistny, buk odmiany płaczącej i inne. Po wyjściu z parku skręcamy w lewo i dochodzimy do ulicy Tetmajera w Trzciance. Po przekroczeniu torów kolejowych (25,0 km) szlak skręca w lewo. Mijając dworzec PKP wchodzimy w ul. Mickiewicza, która łukiem skręca w prawo. Idąc cały czas prosto na ul. P. Skargi mijamy stary cmentarz, na którym zachowały się tylko nieliczne groby. Po około 0,5km dochodzimy nad jezioro Sarcz (27,5 km), gdzie spotykamy szlak żółty, PI - 204y. Tutaj wspólnie przecinają drogę asfaltową Trzcianka - Wałcz, aby po 0,5 km rozdzielić się. Szlak żółty skręca w prawo a zielony biegnie prosto, cały czas pięknymi lasami. Dochodzimy do szosy Trzcianka - Róża Wielka (30,0 km) kierując się w prawo, by po 0,8km skręcić w lewo do lasu. Wychodzimy z lasu na drogę obsadzoną topolami i kierujemy się do rozrzuconych zabudowań tzw. Hub Niekurskich (31,5 km). Na skraju doliny w lewo trasą biegnącą równolegle do strumienia, dochodzimy do wsi Niekursko (33,5 km). Po minięciu ośrodka wypoczynkowego, docieramy do przystanku PKS (36,0 km).Tu kończy się szlak PI-185z.

WOKÓŁ JEZIORA SARCZ

Trasa częściowo znakowana kolorem żółtym, o długości 5,2 km. Jest to krótka wycieczka okrężna, prowadząca przeważnie ścieżkami wzdłuż brzegu jeziora.

TRZCIANKA - BIAŁA

Trasa częściowo znakowana kolorem zielonym. Szlak długości 8,6 km wiedzie przez teren o zróżnicowanym charakterze, początkowo malowniczą doliną Trzcianki, później terenem płaskim, zagospodarowanym rolniczo.

facebook