Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Rocznice trzcianeckie

27 stycznia 1945 roku – Wyzwolenie Trzcianki
Pod koniec stycznia 1945 r., wojska radzieckie, działając w ramach I Frontu Białoruskiego, przekroczyły rzekę Noteć i wkroczyły do Trzcianki, zastając częściowo wyludnione, aczkolwiek nie zniszczone miasto, z działającym magistratem. Przegrana Niemców spowodowała wytyczenie nowych granic państw europejskich, dzięki czemu, po 173 latach niewoli Ziemia Trzcianecka powróciła do Macierzy.

3 marca 1731 roku – Nadanie Trzciance praw miejskich
Tego dnia król Polski August II Sas nadał miastu przywilej lokacyjny, który formalnie potwierdzał jego silne znaczenie w regionie. Dzień ten zaznaczony jest w dokumentach, jako powstanie nowego organizmu miejskiego – Trzcianki.  Po reformie samorządowej, władze oraz mieszkańcy Trzcianki zaczęli uroczyście obchodzić rocznicę wydania aktu, który nadał dotychczasowej osadzie prawo używania nazwy „miasto”.

facebook