Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenia i zarządzenia rok 2018

Informacja o przyznanych wyróżnieniach dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za 2017 r.

ZOBACZ INFORMACJĘ

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 rok

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Olimpiady Specjalne Polska,  z siedzibą w Poznaniu, ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

facebook