Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

Data publikacji Nazwa zamówienia
30.09.2019 Dowiedz się więcej o Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych pod najem
25.09.2018 Dowiedz się więcej o Ogłaszenie o przetargach nieograniczonych ustnych na dzierżawę na czas nieoznaczony nie mniej niż 3 lata gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka położonych na terenie miasta i gminy Trzcianka
13.04.2018 Dowiedz się więcej o Burmistrz Trzcianki ogłasza przetargi nieograniczone ustne na dzierżawę na czas nieoznaczony gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka położonych na terenie miasta i gminy Trzcianka.
22.02.2018 Dowiedz się więcej o Burmistrz Trzcianki ogłasza przetargi nieograniczone ustne na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka położonych w Stobnie
25.10.2017 Dowiedz się więcej o Informacja o wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka w Stobnie
31.10.2016 Dowiedz się więcej o Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
31.10.2016 Dowiedz się więcej o (ROL.6845.6.2016.AC) OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
19.10.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
19.10.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o I przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
11.10.2016 Dowiedz się więcej o Informacja Burmistrza o wykazie wykaz nieruchomości położonych w obrębach: 0014 Siedlisko, 0015 Smolarnia, 0016 Straduń i 0018 Teresin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej
22.09.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
07.09.2016 Dowiedz się więcej o INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
26.08.2016 Dowiedz się więcej o Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości przeznaczonej na cele roślinnej produkcji rolniczej w Radolinie
04.08.2016 Dowiedz się więcej o Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości przeznaczonej na cele roślinnej produkcji rolniczej w Przyłękach
04.08.2016 Dowiedz się więcej o Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości przeznaczonej na cele roślinnej produkcji rolniczej w Nowej Wsi
08.07.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
01.07.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ROL.6845.2.2016.AC)
23.06.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
25.05.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka (RPI.6845.1.9.2016.AS)
08.04.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
01.04.2016 Dowiedz się więcej o INFORMACJA - wykaz nieruchomości położonych na terenie sołectw: Biała, Biernatowo i Górnica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej, na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat.
01.04.2016 Dowiedz się więcej o INFORMACJA - wykaz nieruchomości położonych na terenie sołectw: Biała, Biernatowo i Górnica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
25.02.2016 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE - I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych
02.12.2015 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Trzcianka przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
19.06.2015 Dowiedz się więcej o OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
facebook