Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Młodzieżowy Dom Kultury

MDK

Młodzieżowy Dom Kultury zajmuje się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży w Trzciance. Po reformie samorządowej i utworzeniu powiatów instytucja weszła w struktury powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Od tego czasu MDK objął swoimi działaniami dzieci z terenu pobliskich gmin. Szerokie spektrum propozycji placówka realizuje w dziale artystycznym, techniczno-sportowym oraz w dziale imprez masowych. Pod opieką instruktorów znajduje się kilkuset uczestników, zrzeszonych w sekcjach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych. Rezultatem twórczych oddziaływań są liczne sukcesy i osiągnięcia podopiecznych placówki.

Przy MDK działa także Harcerski Ośrodek Wodny z sekcjami żeglarskimi, Miejski Klub Sportowy z sekcjami szachowymi, piłki siatkowej, żeglarskiej, szachowej, oraz Pracownia Modelarstwa Lotniczego i Okrętowego.

Działalność domu kultury polega nie tylko na pracy dydaktycznej. Równie istotną formą działalności jest organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, skierowanych zarówno do określonych grup społecznych, jak i do odbiorcy masowego. W ciągu całego roku Młodzieżowy Dom Kultury organizuje wiele przedsięwzięć, na stałe wpisanych do kalendarza imprez miasta i regionu.

Kontakt:
ul. Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka
tel. 67 216 34 97
e-mail: mdksek@trzcianka.com.pl
www.mdktrzcianka.pl

Dyrektor: Dominika Wiśniewska

Sekretariat:

  • poniedziałek: 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
facebook