Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Konkursy

 

 ROK 2020

1. Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych

2. Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

3. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna

4. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna

5. Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym

6. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

7. Organizacja przedsięwięć artystycznych w formie koncertów, przeglądów lub innych wydarzeń muzycznych.

8. Organizacja co najmniej dwóch plenerowych imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w okresie obchodów Dni Trzcianki, tj. w dugiej połowie czerwca 2020 r.

9. Organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych.

10. Organizacja przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.

11. Prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

12. Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna.

13. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna.

14. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna.

15. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

16. Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020

ROK 2019

1. Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe.

2. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach sportowych w dyscyplinie piłka nożna.

3. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna.

4. Organizacja zajęć sportowo-rehablinitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych.

5. Organizacja imprez, zawodó i rozgrywak sportowych.

6. Ogranizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych.

7. Przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyujne skierowane do miszkańców gminy Trzcianka.

8. Realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

facebook