Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacje Rady Miejskiej Trzcianki

Sesje Rady Miejskiej Trzcianki
 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Trzcianki

 INFORMACJA BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 26 lutego 2018 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

ZOBACZ INFORMACJE

Wszystkie protokoły z posiedzeń komisji znajdują się
w Biuletynie Informacji Publicznej

facebook