Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Gospodarka i Inwestycje

Trzcianka była i jest prężnym ośrodkiem przemysłowym. Gospodarczą historię Trzcianki można podzielić na cztery etapy.

Pierwszy obejmuje okres od połowy XVII wieku do końca XVIII i jest zdominowany przez jedną branżę – sukienniczą. Pod koniec XVIII stulecie funkcjonowało tu ponad dwieście warsztatów sukienniczych. Pod tym względem miasto należało do największych ośrodków w Wielkopolsce. Pierwszy rozbiór Polski i wytyczenie nowych granic państwowych sprawiły odcięcie trzcianeckich sukienników od dotychczasowych rynków zbytu i spowodowały stopniowy upadek branży. Sukiennicy wyjechali w większości do Łodzi, gdzie stworzyli podwaliny pod włókienniczą potęgę tego miasta.

Drugi etap rozpoczyna otwarcie kolei żelaznej w 1851 r. a zamyka wybuch II Wojny Światowej. Gospodarka Trzcianki opierała się w tym okresie na szeroko rozumianym przemyśle drzewnym. Funkcjonowało wówczas 9 większych i kilkanaście mniejszych tartaków.

Największym zakładem była fabryka mebli Adolfa Lev’ego, która mieściła się przy obecnej ul. Matejki. Dużym przedsiębiorstwem była też fabryka papierosów i cygar Grunbaumana oraz fabryka macy (rytualny chleb żydowski). Istniało dużo zakładów rzemieślniczych, rozbudowana była sieć handlowa. U zbiegu dzisiejszych ulic Sikorskiego i Żeromskiego stał okazały Dom Handlowy A. Lev’ego.

Trzeci etap to lata 1945-1989, kiedy obowiązywała gospodarka socjalistyczna, a inicjatywę prywatną starano się zminimalizować. Decydujący wpływ na oblicze miasta w tym okresie miały następujące zakłady: Trzcianeckie Fabryki Mebli, Ośrodek Transportu Leśnego, Przedsiębiorstwo Napraw Taboru Leśnego, Lubuskie Zakłady Okrętowe „Lubmor”, fabryka Domów Budownictwa Rolniczego oraz Kombinat PGR.

Czwarty etap – gospodarki wolnorynkowej – zapoczątkowany upadkiem komunizmu w 1989 r. trwa po dzień dzisiejszy. Początki były trudne – jeden po drugim bankrutowały państwowe zakłady, szerzyło się bezrobocie. Jednak obecnie Trzcianka może mówić o sukcesie. Miasto wyrosło na jeden z ważniejszych ośrodków gospodarczych w Wielkopolsce. Dzięki odpowiedniej polityce i właściwemu zarządzaniu, władzom gminy udało się zachować równowagę pomiędzy gospodarką a ekologią. Angażując unijne i gminne środki finansowe zbudowano wodociągi, oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację sanitarną i deszczową. 

Dodatkowe działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, czy produkcji ciepła z biomasy sprawiają, że w dziedzinie ochrony środowiska gmina Trzcianka nie ma sobie równej w całym regionie.

Trzcianka – to miasto, w którym warto inwestować. Gmina posiada nowoczesną infrastrukturę oraz tworzy przyjazny klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Jest solidnym partnerem w interesach, o czym świadczy funkcjonowanie wielu firm krajowych i zagranicznych. W Trzciance znalazły swoje miejsce firmy takie jak: Sapa Aluminium, jeden z największych w kraju producentów profili aluminiowych, Northstar Poland – szwedzka firma specjalizująca się w produkcji kominków i piecyków, Joskin Polska  - jeden z największych w Europie producentów maszyn rolniczych. Od kilku lat, obok wiodącego przemysłu aluminiowego, powstają i rozbudowują się piekarnie. Hasło „Trzcianka - miastem chleba” rozbrzmiewa coraz częściej na wystawach i konkursach, w których trzcianeckie piekarnie: „ROGALIK” i „BOCHENEK” zajmują najwyższe lokaty. 

W ostatnich latach Trzcianka znacznie poszerzyła swoje granice. W niebywałym tempie rozbudowują się osiedla domków jednorodzinnych. Również budownictwo wielorodzinne, któremu przewodzi od wielu lat Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa i Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Mieszkalnego, systematycznie poprawia standard oraz powiększa stan posiadanych zasobów. Niewątpliwym atutem gminy jest potencjał przyrodniczo-krajobrazowy, na jej terenie znajduje się bowiem dużo lasów i jezior, występują także bogate zasoby naturalne (wody pitne i hipertermalne, a także torfy i surowce leśne). 

Dogodne usytuowanie Trzcianki przy drodze krajowej 178 w niedalekiej odległości od Poznania (90 km), Szczecina (170 km), Bydgoszczy (120 km) i Piły (25 km) sprawia, że miasto jest często odwiedzane przez turystów i ludzi biznesu, stąd też hasło przewodnie Trzcianki brzmi: 

„ZIELONY KAWAŁEK WIELKOPOLSKI,
WYSTARCZAJĄCO DALEKO BY ODPOCZĄĆ,
WYSTARCZAJĄCO BLISKO BY ZAŁATWIĆ INTERESY”.

facebook