Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Elementy tożsamości

Herb Trzcianki
Herb3 marca 1731 roku król Polski August II Sas udzielił Mariannie i Stanisławowi Niszyckim oraz Franciszce i Antoniemu Szembekom zezwolenia na budowę na miejscu wsi Trzcianka miasta o tej samej nazwie. Przywilej lokacyjny nie określił jednak herbu miasta. Dopiero w 1738 roku, kiedy właścicielem dóbr trzcianeckich został Stanisław Poniatowski (ojciec ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisława Augusta Poniatowskiego), przyjęty został herb miasta. Herbem Trzcianki został herb Poniatowskich, czyli „Ciołek”.

W Statucie Gminy Trzcianka możemy przeczytać, że „Herbem miasta Trzcianki jest tarcza herbowa zwieńczona koroną z umieszczonym na niej wizerunkiem ciołka”.  Jego wzór określony jest w  załączniku Nr 2  do Uchwały nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Flaga miasta i gminy Trzcianka

FlagaFlaga miasta i gminy Trzcianka jest elementem integrującym, wyznaczającym terytorialne związki historyczno - społeczne ludności trzcianeckiej.

Projektując flagę skupiono się przede wszystkim na kolorach znajdujących się na herbie miasta. W 1994 r. przeprowadzono konkurs, który wyłonił najlepszy projekt flagi miejsko – gminnej autorstwa Ewy Żylińskiej – Baran, Marii Król oraz Bogdana Szelmetki .

Od tego momentu trzcianecka flaga (o wymiarach 1,40m x 0,80 m) składa się z trzech kolorów: żółto – zielono - czerwonego wraz z uwidocznioną na czerwonym tle trójkąta złotą koroną (jej wzór stanowi załącznik Nr 2  do Uchwały nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r.)

Logo Trzcianki

Logo, czyli unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.

Trzcianeckie logo zostało zaprojektowane w drugiej połowie 2015 roku, wraz ze zmianami wizerunkowymi gminy. W logo znajduje się, kojarzona przez wszystkich mieszkańców, trzcianecka sarenka - legendarny symbol miasta, która ma przynosić szczęście oraz dobrobyt. Sarenka spogląda w górę, co jest nawiązaniem do hasła "spojrzenie w przyszłość". Użyte barwy są zgodnie z kolorami flagi Trzcianki (żółty, czerwony, zielony). Napis "Trzcianka" został podkreślony dwiema liniami - niebieską oraz żółtą, które symbolizują odpowiednio - wodę, jeziora oraz plaże.

Autorem logo Trzcianki jest Dawid Czyż.

Hejnał

HejnałHejnałem gminy jest utwór muzyczny, zgodny z zapisem nutowym, określonym w statucie Gminy Trzcianka, w załączniku Nr 4 do Uchwały nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Hejnał stanowi element integrujący i wyznaczający terytorialne oraz emocjonalne więzi ludności Ziemi trzcianeckiej.

Melodia z godłem „Moderato” nr 1 na trąbkę in. B, która stanowi bazę muzyczną trzcianeckiego hejnału, została wybrana podczas konkursu na Hejnał Trzcianki, który odbył się 22 stycznia 1994 r. Jej autorem jest mieszkaniec Trzcianki - Paweł Marciniak.

Medalion Honorowego Obywatela Trzcianki

MedalionTytuł „Honorowego Obywatela Miasta Trzcianki” został ustanowiony decyzją Uchwały Nr XLVI/296/97 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 6 marca 1997 r.

Przyznawany jest jednorazowo, osobom zamieszkałym poza gminą Trzcianka, jako wyraz uznania ich zasług i szczególnych osiągnięć w działalności samorządowej, państwowej lub społeczno-politycznej.

Osoby, którym przyznano tytuł otrzymują legitymację potwierdzającą akt nadania tytułu, a także wykonany z mosiądzu, z uwidocznionym na nim herbem miasta Trzcianki i napisem „Honorowy Obywatel Miasta Trzcianki” medalion o średnicy 7 cm, który ułożony jest w specjalnym opakowaniu – futerale o barwach czerwonych – na wstędze o barwach flagi gminnej.

Za szczególne zasługi poczynione w ciągu 30 letniej działalności, w zakresie profilaktyki zdrowotnej prowadzonej wśród dzieci gminy Trzcianka, a także za podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promocji gminy Trzcianka, tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Trzcianki”, decyzją Uchwały nr XLVI/429/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2002 roku, otrzymał prof. dr hab. med. Jerzy Alkiewicz.

facebook