Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Doradztwo projektowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom i chcąc rozwijać potencjał drzemiący w mieszkańcach gminy Trzcianka, uruchamiamy bezpłatne doradztwo projektowe. Porady przeznaczone są dla mieszkańców gminy Trzcianka, organizacji pozarządowych, sołtysów, zakładów pracy oraz jednostek podległych gminie Trzcianka. Spotkania odbywają się we wtorki w pokoju 207 na II piętrze B Urzędu Miejskiego Trzcianki, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematyki spotkania.

 

Porady prowadzi specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Bartosz Sokulski.

Zapisy przyjmuje:
Dawid Czyż
tel. 67 352 73 64
e-mail: dczyz@trzcianka.pl

facebook