Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny powołana została z dniem 1 kwietnia 2018 roku (Uchwała Rady Miejskiej Trzcianki Nr XLIV/396/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.) w wyniku połączenie Biblioteki Publicznej Miasta  i Gminy Trzcianka im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance.

W skład struktur BPiCK wchodzą:

 1. biblioteka publiczna z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22 w Trzciance,
 2. jednostka kultury z siedzibą przy ul. Broniewskiego 7 w Trzciance, zwana dalej Działem Animacji Kultury.

W BPiCK funkcjonują następujące działy:

  • Dział Księgowo - Administracyjny i Obsługi;
  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów wraz z filami:
   • Filia Biała,        
   • Filia Łomnica,       
   • Filia Niekursko,        
   • Filia Nowa Wieś,       
   • Filia Rychlik,       
   • Filia Siedlisko.
  • Dział Kulturalno - Edukacyjny i Udostępnienia Zbiorów;
  • Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
  • Dział Animacji Kultury:        
   • sekcja muzyki,       
   • sekcja sztuk wizualnych,        
   • sekcja teatru i literatury.

BPiCK jest placówką kulturalną, która wychodzi z bogatą ofertą do wszystkich mieszkańców Trzcianki. Odbywa się tam mnóstwo zajęć dla dzieci w wieku  przedszkolnym (klub Misiolandia, wspólne czytanie bajek, konkursy), dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (konkursy, spotkania autorskie), oraz dla dorosłych  - spotkania z autorami książek, ciekawymi ludźmi, okolicznościowe  wieczornice, klub dyskusyjny, różne formy zmierzające do popularyzacji czytelnictwa. Jednym z podstawowych celów Centrum jest także  rozwijanie zainteresowań, które ośrodek  realizuje poprzez organizowanie zajęć w kołach i zespołach artystycznych. W ośrodku działają obecnie zespoły muzyczne, zespoły wokalne, chór „Pasjonata”, orkiestra dęta, sekcja plastyczna, grupa rękodzieła artystycznego, grupy fotograficzne. Niezwykle wysoki poziom prezentują fotograficy, zrzeszeni w czterech sekcjach. Centrum swoją ofertę kieruje  także do seniorów. Działa zespół wokalny „Małolaty” biorący udział w przeglądach  muzycznych dla tej grupy wiekowej. Ważną rolę kulturotwórczą pełni działalność wystawiennicza ośrodka. W galerii prezentowana jest twórczość artystów z całego kraju, szczególną uwagę poświęca się lokalnym twórcom nieprofesjonalnym i zawodowym. O randze organizowanych wystaw świadczy liczny udział publiczności. Corocznie, organizowanych jest około 10 wystaw, którym towarzyszą tematyczne prelekcje.

Kontakt: 
ul. Sikorskiego 22
64-980 Trzcianka
tel. 67 216 33 59

Dział Animacji Kultury
tel. 67 216 20 16

bibioteka-trzcianka.pl

facebook