Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Baza teleadresowa pracowników

Komórki organizacyjne

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Joanna Noji – Kierownik referatu
Telefon: + 48 67 352 73 41
E-mail: jnoji@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 104
Bożena Kołodeńska – Zozula – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 39
E-mail: kadry@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: sprawy kadrowe
Małgorzata Rybarkiewicz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 06
E-mail: mrybarkiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: szkolenia, wydatki administracyjne

Edyta Mysior - Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 35
Fax: + 48 67 216 37 50
E-mail: sekretariat@trzcianka.pl , ratusz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 101
Zadania: obsługa sekretariatu
Małgorzata Wojtaszyn – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 17
E-mail: obrona@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: sprawy bhp, obrona cywilna, OSP
 
Telefon: + 48 67 352 73 25
E-mail: edg@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: działalność gospodarcza
Tomasz Felcyn - Główny Specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 63
E-mail: tfelcyn@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: obsługa informatyczna urzędu


Michał Bednarek - Specjalista

Telefon: + 48 662 239 038
E-mail: mbednarek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: obsługa informatyczna urzędu
Klaudia Matuk - Pomoc administracyjna
Telefon: + 48 67 344 10 95
E-mail: kmatuk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 004
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
Małgorzata Ignaczak - Pomoc administracyjna
Telefon: + 48 67 352 73 04
E-mail: mignaczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 004
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 Referat Finansowo – Budżetowy
Izabela Zawalniak - Zastępca Skarbnika Gminy
Telefon: + 48 67 352 73 10
E-mail: izawalniak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 110
Zadania: zmiany budżetu, sprawozdawczość Besti@
Teresa Karasińska – Główny Księgowy
Telefon:  + 48 67 352 73 19
E-mail: ksiegowa@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 206
Zadania: -
Magdalena Ratajczak – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 47
E-mail: mratajczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 110
Zadania: naliczanie wynagrodzeń, opłata adiacencka, opłata skarbowa, umów zlecenia i o dzieło, deklaracja podatku VAT
Małgorzata Wańkiewicz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 75
E-mail: mwankiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 112
Zadania: finanse placówek oświatowych


Ewelina Pamuła - Podinspektor

 

Telefon: + 48 67 352 73 43
E-mail: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Adres: epamula@trzcianka.pl
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
Grażyna Przydatek – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 55
E-mail: gprzydatek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja księgowa urzędu, ewidencja środków trwałych
Wojciech Jaworek – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 54
E-mail: wjaworek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
Jadwiga Kilian – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 84
E-mail: jkilian@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja księgowa urzędu

Marta Matus – Podinspektor

Magdalena Włodarczak - Referent

Telefon: + 48 67 352 73 08
E-mail: mmatus@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: ewidencja księgowa urzędu

Anna Chmura – Podinspektor
Iwona Grzegorek - Podinspektor
Jolanta Mumot - Referent

Telefon: + 48 67 352 73 61
E-mail: achmura@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: ewidencja księgowa urzędu
Grażyna Ślizankiewicz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 23
E-mail: podatki@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)
Arleta Wykurz – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 58
E-mail: awykurz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania:  wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)
Maria Hrynkiewicz – Inspektor 
Telefon: + 48 67 352 73 20
E-mail: mhrynkiewicz1@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne), opłata od posiadania psów, dochody z mienia komunalnego gminy
Marta Łastowska – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 59
E-mail: mlastowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, raty, oroczenia) osób fizycznych i prawnych, zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
Agata Purgal – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 60
E-mail: apurgal@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby prawne), księgowość dot. mandatów, opłata targowa

Marta Szymczyk - Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 49
E-mail: mszymczyk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania: Pobór i windykacja należności

Anna Urban – Inspektor

Telefon: 539 987 599
E-mail: aurban@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania: Pobór i windykacja należności

Katarzyna Sycz - Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 09
E-mail: ksycz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: Pobór i windykacja należności

Bogusława Zahorska - Pomoc administracyjna

Telefon: -
E-mail: bzahorska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania:
 Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi 

Anna Kasperek – Kierownik referatu
Telefon: + 48 67 352 73 62
E-mail: akasperek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 003
Anna Sokalska – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 57
E-mail: zielen@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: utrzymanie zieleni, wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew
Jacek Kowalski – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 45
E-mail:  jkowalski@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: ochrona środowiska, sprawy dotyczące zwierząt bezdomnych, prowadzenie spraw cmentarza komunalnego


Młodszy referent

Telefon: + 48 67 352 73 45
E-mail:
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: ochrona środowiska, sprawy dotyczące zwierząt bezdomnych, prowadzenie spraw cmentarza komunalnego
Magdalena Konradowska - Podinspektor
Telefon:  + 48 67 352 73 05
E-mail: mhrynkiewicz1@trzcianka.pl
Adres ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: Gospodarka odpadami

Iwona Sękowska - Podinspektor

Telefon: + 48 67 35273 43
E-mail: isekowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: gospodarka komunalna, ochrona zwierząt
Karolina Boch-Bobik – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 07
E-mail: kbobik@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 115
Zadania: fundusz sołecki
Referat Edukacji, Kultury i Sportu

Iwona Moraczyńska – Lilleeng – Kierownik Referatu

Telefon: + 48 67 352 73 18
E-mail: promocja@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 209

Anna Stańczyk – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 50
E-mail: sport@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: kultura fizyczna i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór obiektów sportowych

Dawid Czyż - Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 64
E-mail: dczyz@trzcianka.pl, promocja2@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: promocja, współpraca z mediami i wydawnictwami, prowadzenie stron internetowych, współorganizowanie imprez

Ewa Sarna - Podinspektor
Marcin Grabski - Młodszy referent

Telefon:
E-mail: mgrabski@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: współpraca z mediami i wydawnictwami, prowadzenie stron internetowych, współorganizowanie imprez, prowadzenie rejestrów jednostek kultury

Leszek Malicki - Referent
Telefon: 539 987 602
E-mail: lmalicki@trzcianka.plpromocja1@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: promocja, kultura fizyczna i turystyka

Grażyna Zozula - Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 83
E-mail: gzozula@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: koordynowanie i nadzorowanie działalności placówek oświatowych

Jarosław Feciuch - Pomoc administracyjna

Telefon: 668 880 850
E-mail: silownia@trzcianka.pl
Adres: ul. Piotra Skargi 56, 64-980 Trzcianka, siłownia
Zadania:
 Referat Gospodarki Komunalnej
Marian Patalas – Kierownik referatu
Telefon:  + 48 67 352 73 71
E-mail: b.komunalne@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 007
Marta Siuzdak  - Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 72
E-mail: mmatkowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi
Bolesław Mierzwa – Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 79
E-mail: bmierzwa@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych i placów zabaw


Katarzyna Wargin - Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 37
E-mail: kwargin@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: gospodarka rozliczeniowo – finansowa Referatu
Artur Rataj – Główny specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 73
E-mail: arataj@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 116
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych

Magdalena Szymczak – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 74
E-mail: mszymczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 116
Zadania: administrowanie budynkami komunalnymi

Artur Powchowicz - Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 46
E-mail: rolnictwo@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 115
Zadania: nadzór nad przebiegiem realizacji zadań budżetowych


Agnieszka Czukiewska - Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 27
E-mail: aczukiewska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: gospodarka nieruchomościami

Katarzyna Błaś – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 66
E-mail: kblas@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: gospodarka nieruchomościami

Ewa Włodek – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 21
E-mail: ewlodek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: ewidencja mienia komunalnego
 Referat Planowania i Inwestycji
Roman Zozula – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 29
E-mail: rzozula@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych, zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Przemysław Siejak – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 28
E-mail: drogi@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 302
Zadania: prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych

Kinga Ślązak - Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 76
E-mail: kslazak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 302
Zadania: prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych
Jakub Świątnicki – Starszy Specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 65
E-mail: jswiatnicki@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania:

zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych

Katarzyna Lewandowska - Specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 26
E-mail: klewandowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych
Monika Małecka – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 30
E-mail: planowanie@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: planowanie przestrzenne
Anna Kaczmarzewska – Podinspektor
Irena Brechun - Referent
Telefon: + 48 67 352 73 67
E-mail: akaczmarzewska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: planowanie przestrzenne

Marta Paszko - Referent

Telefon: + 48 67 352 73 67
E-mail: mpaszko@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: planowanie przestrzenne
Sylwia Kęcińska – Główny specjalista
Telefon: + 48 67 352 73 34
E-mail: architektura@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: architektura miejska
 Referat Spraw Społecznych
Grażyna Kołotusza – Kierownik Referatu
Telefon:  + 48 67 352 72 83
E-mail: swiadczenia@um.trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 011
Justyna Lachowicz – Inspektor
Telefon: + 48 67 352 73 69
E-mail: jlachowicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 015
Zadania: świadczenia rodzinne

Magdalena Czechowicz - Inspektor

Telefon: + 48 67 352 72 80
E-mail: mczechowicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 015
Zadania: świadczenia rodzinne
Krystyna Fiedler - Podinspektor
Telefon: + 48 67 352 73 70
E-mail: kfiedler@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 014
Zadania: fundusz alimentacyjny

Ewelina Wrońska - Podinspektor

Telefon: 660 520 674
E-mail: ewronska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój 016
Zadania: Program 500+

Klaudia Ładna - Pomoc administracyjna

Telefon: +48 67 352 73 32
E-mail: kladna@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój 016
Zadania:  Program 500+
 Biuro Rady Miejskiej

Marzena Domagała – Inspektor
Telefon:  + 48 67 352 73 14
E-mail: rada2@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 118
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Trzcianki

Ewelina Ćwiek - Referent

Telefon: + 48 67 352 73 13
E-mail: ecwiek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 118
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Trzcianki
 Radcy Prawni
Danuta Ciesielska - Radca Prawny
Telefon:  + 48 67 352 73 44
E-mail: dciesielska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: obsługa prawna urzędu
Michał Birula - Radca Prawny
Telefon: + 48 67 352 73 44
E-mail:  
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: obsługa prawna Rady Miejskiej 
Urząd Stanu Cywilnego

Renata Rzeszotek – Kierownik USC

Telefon:  + 48 67 352 73 16
E-mail: usc@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 008
Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów, przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego, wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP, rejestracja urodzeń sporządzanie i wydawanie odpisów aktów urodzeń, przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego
Renata Banasiak – Zastępca Kierownika USC
Telefon: + 48 67 352 73 68
E-mail: rbanasiak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 008
Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów, przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego, wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP, rejestracja urodzeń sporządzanie i wydawanie odpisów aktów urodzeń, przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego

Agata Żuraw – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 24
E-mail: dowody@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste

Iwona Pora – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 56
E-mail: ipora@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste

 

Kinga Salamandra - Referent

Telefon: + 67 352 73 78
E-mail: kszwedek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój 017
Zadania:
 Straż Miejska
Mariusz Rozpłoch – Komendant SM
Telefon:  + 48 67 352 73 51
E-mail: strazmiejska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: organizowanie pracy Straży w sposób pozwalający na realizowanie ustawowych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ryszard Macygin – Starszy Inspektor SM
Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: rmacygin@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 212
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza
Zbigniew Lachowicz – Starszy Inspektor SM
Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: zlachowicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 212
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza

Teresa Walińska - Pomoc administracyjna
Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: twalinska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania:
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych

 – Inspektor
Telefon: 
E-mail:  
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 014
Zadania: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa
Audytor wewnętrzny

Tomasz Zaremba


Telefon:  + 48 67 352 73 44
E-mail:  
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: audyt wewnętrzny

 

 

facebook