Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ścieżki przyrodnicze

Ścieżka „Nad Bukówką”

Nad Bukówką

Położona koło Smolarni, na obrzeżu Puszczy Drawskiej. Ścieżka (oznakowano trzy trasy: o długości 2 km, 4,5 km i 6,5 km) wiedzie wzdłuż Stawu Rychlickiego i rzeczki Bukówki. Staw utworzono niegdyś poprzez spiętrzenie Bukówki dla uzyskania napędu dla nieistniejącego obecnie młyna wodnego w Rychliku. Najbardziej atrakcyjny pod względem przyrodniczym fragment ścieżki prowadzi przez park podworski położony na obszarze wyraźnie wykształconego ozu, powstałego podczas ostatniego zlodowacenia. Rosnący tutaj drzewostan posiada cechy lasu pierwotnego, a długoletnia, choć początkowo nieoficjalna ochrona, nadała parkowi charakter siedliska naturalnego. Spotkać tu można wiele okazałych drzew. Największym i najpiękniejszym z nich, jest 500-letni dąb szypułkowy „Wojtek” o obwodzie 7,5 m i wysokości ok 24 m. Obok rośnie kilka nieco młodszych okazów tego samego gatunku, które razem stanowią grupę pomników przyrody. Rosną tu również 200-letnie sosny, klony, jawory i lipy. Osobliwością dendrologiczną jest olsza czarna z trzema konarami zrośniętymi z jaworem. W runie leśnym nie brak, będących pod ochroną, zawilców, przylaszczek, a także konwalii majowej i kokoryczek. Na rozlewisku Bukówki zobaczyć można „chaty” przybyłych tu kilka lat temu bobrów. Z myślą o uatrakcyjnieniu wypoczynku przygotowano kładki, pomosty, ławeczki, parking, wiatę z miejscem na ognisko i małym placem zabaw dla dzieci oraz 13 tablic informacyjnych.

facebook