Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

28.10.2015

ROL.6840.22.2013.AC
ROL.6840.9.2014.AC

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 782 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl w terminie od 30 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Dłużewo i Niekursko, przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

facebook