Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

INFORMACJA o wykazie nieruchomości położonych w obrębie wsi: Smolarnia, Nowa Wieś, Radolin i Rychlik, przeznaczonych do zbycia

26.04.2016

ROL.6840.8.2013.AC
ROL.6840.4.2015.AC
ROL.6840.8.2015.AC
ROL.6840.13.2015.AC

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 1774 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl w terminie od 26 kwietnia 2016r. r. do 20 maja 2016 r dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi: Smolarnia, Nowa Wieś, Radolin i Rychlik, przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Trzcianki
/Krzysztof Czarnecki/

facebook