Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości położonych w Straduniu i Radolinie przeznaczonych do zbycia

17.03.2017

ROL.6840.5.2016.AC
ROL.6840.12.2015.AC
ROL.6840.21.2015.AC
ROL.6840.18.2015.AC  

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), informuję, że na  elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl w terminie od  17 marca 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r. dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębach  geodezyjnych: 0016 Straduń i 0011 Radolin,  przeznaczonych do zbycia.

facebook