Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości położonych w Siedlisku, przeznaczonych do zbycia

18.11.2016

ROL.6840.7.2015.AC

ROL.6840.16.2015.AC

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl w terminie od 18 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0014 Siedlisko, przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

facebook