Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości położonych w Rychliku i Przyłęgu przeznaczonych do sprzedaży

26.05.2017

ROL.6840.15.2015.AC

ROL.6840.17.2015.AC

ROL.6840.19.2015.AC

ROL.6840.4.2012.AC

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), informuję, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl w terminie od  2 czerwca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. dostępny będzie wykaz nieruchomości położonych w obrębach  geodezyjnych: 0017 Rychlik i 0009 Przyłęg, przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki                                                    

facebook