Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości położonych w Przyłękach przeznaczonych do zbycia

03.11.2016

ROL.6840.20.2014.AC

ROL.6840.4.2016.AC

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl w terminie od 4 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0010 Przyłęki, przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

facebook