Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

21.05.2019
Zmiana w opłacie za odpady komunalne - wymagana nowa deklaracja

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty informuję, że od 1 czerwca 2019 r. zmianie ulegnie metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie liczona na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 czerwca 2019 r. będzie wynosiła:

  • 17,50 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 35,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

W deklaracji podaje się liczbę osób faktycznie zamieszkałych (w tym małe dzieci), a nie zameldowanych.

 

Przykład: jeśli na nieruchomości zameldowanych jest 5 osób, a w danym miejscu mieszkają jedynie 2, a pozostałe 3 mieszkają w innym miejscu (np. mieszkający na stancji studenci, osoby żyjące i pracujące za granicą), to w deklaracji wpisujemy liczbę osób faktycznie zamieszkałych, więc w tym przypadku wpisujemy 2 osoby.

 

Deklaracje należy aktualizować każdorazowo, gdy tylko zmieni się liczba osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

 

Terminy wnoszenia opłat pozostają bez zmian. W związku z powyższy opłatę uiszcza się w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ponadto zgodnie z podjętą uchwałą nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej informuję, że zmianie uległ również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego do dnia 31 maja 2019 r. każdy właściciel (w tym zarządca) nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego Trzcianki – biuro nr 001.

Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz ze strony internetowej: www.bip.trzcianka.pl, www.eko.trzcianka.pl. Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w tut. urzędzie biuro nr 001 oraz pod numerem tel. 67 352 73 05.

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon DEKLARACJA48.5 KB
Microsoft Office document icon ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI22 KB
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook