Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

05.06.2019
Wybory na ławników 2020-2023

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.

Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w poniższych załącznikach:

obrazek INFORMACJA  BURMISTRZA TRZCIANKI O PRZYSTĄPIENIU DO WYBORÓW ŁAWNIKÓW
obrazek KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook