Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

19.02.2016
Wielki sukces Trzcianki - Mandat Terytorialny dla POSI podpisany!

Poniedziałek 15 lutego 2016 r., będzie na długo zapamiętany w naszej gminie. Tego dnia, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w obecności Marszałka Wielkopolskiego - Marka Woźniaka, dokonano oficjalnego podpisania Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI). Wraz z prezydentem Piły oraz wójtami i burmistrzami Kaczor, Krajenki, Szydłowa, Ujścia i Wysokiej, do Poznania udał się również burmistrz Trzcianki – Krzysztof Czarnecki.

Przypomnijmy, że podjęcie współpracy w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji nastąpiło 12 listopada 2014 roku. Wówczas to burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki podpisał porozumienie, którego głównym przedmiotem było ustalenie warunków współdziałania wszystkich gmin zrzeszonych w POSI w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji i uzgadniania wspólnych projektów w ramach mandatu terytorialnego. Po niespełna półtora roku starań i owocnej współpracy z sąsiednimi samorządami, Trzcianka otrzyma 20 milionów złotych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rewitalizację centrum miasta oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Udział Trzcianki w POSI otwiera przed naszą gminą kolejne możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację nowych inwestycji, a także na szybszy rozwój!

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 27 044 252 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to kwota prawie 24 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 3 mln euro. Środki mają zostać przeznaczone na polepszenie komunikacji pomiędzy miastami, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ograniczenie ruchu w centrach miast, a także rewitalizację przestrzeni publicznej oraz projekty miękkie.

W ramach Pilskiego OSI wsparcie zostanie udzielone w następujących obszarach:

• Europejski Fundusz Społeczny:

- Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - 169 878,05 euro;
- Działanie 7.1. Aktywna integracja - 1 190 518,29 euro;
- Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne - 1 052 439,76 euro;
- Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej - 643 163,90 euro.

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

- Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - 3 515 045 euro;
- Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska - 10 946 054 euro;
- Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych - 867 439 euro;
- Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa - 390 315 euro;
- Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego - 439 024 euro;
- Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych - 6 431 838 euro;
- Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - 1 398 537 euro.

Autor: 
Dawid Czyż, Foto: Piotr Urbaniak
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook