Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

13.02.2018
Więcej pieniędzy na trzcianecki sport i turystykę

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., powołana komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 rok. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, komisja konkursowa zaproponowała kwoty dofinansowania poszczególnych zadań. Opinia została przedstawiona Burmistrzowi Trzcianki Krzysztofowi Czarneckiemu, który dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia i podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka.

W ubiegłym roku, na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert, przeznaczono 450 tysięcy złotych. Natomiast w roku bieżącym, na 52 złożone oferty w siedmiu zadaniach rozdysponowano kwotę 515 tysięcy złotych.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI

Autor: 
Dawid Czyż
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook