Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

12.06.2019
Szkolenie/warsztat oraz punkt konsultacyjny - nabory wniosków
Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty
 oraz do punktu konsultacyjnego

 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR:
 
19 czerwca 2019                 siedziba Inwest-Parku
od godz. 10.00  - 14.00    ul. Dąbrowskiego 8 w Pile  – pokój 808 (VIII piętro)

w zakresie następujących przedsięwzięć:
 
P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem, telefonicznie pod nr tel. 67 351 08 55, 668 028 473 lub e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl
 
Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego:
 
 
18 czerwca 2019                      Urząd Gminy Szydłowo, sala nr 4
od 10.00 do 14.00                     Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
 

od poniedziałku do                             Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
piątku od 9.00 do                                ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła
15.00 (w dni robocze)


 

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook