Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

13.03.2019
Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 13 marca 2019 roku w sali narad Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyło się posiedzenie  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym  tematem była ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, analiza zdarzeń i wypadków oraz innych zagrożeń jakie zaistniały na obszarze gminy.

Posiedzeniu przewodniczył  Krzysztof Jaworski burmistrz Trzcianki - Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który otworzył posiedzenie i zapoznał zebranych z  programem spotkania. W posiedzeniu uczestniczyli, pan Leszek Kina komendant JRG, pan Jakub Namerła komendant Komisariatu Policji, pan Ireneusz Łukaszewski komendant Miejsko-Gminnego OSP, pan Mariusz Rozpłoch komendant Straży Miejskiej, pan Paweł Przychodniak zastępca Nadleśniczego Trzcianki oraz członkowie GZZK.

Komendant JRG przedstawił informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie naszej gminy, poinformował Zespół, że gmina jest dobrze przygotowana jeżeli chodzi o siły i środki, którymi aktualne dysponuje. Pan Jakuba Namerła przedstawił analizę zdarzeń i wypadków jakie zaistniały na terenie gminy w roku 2018. Natomiast komendant MG OSP pan Ireneusz Łukaszewski omówił temat bezpiecznych wakacji. Podczas spotkania poruszono również kwestię alarmowania i udoskonalenia systemów ostrzegania mieszkańców w przypadku zagrożeń.

Autor: 
Małgorzata Wojtaszyn
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook