Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

04.12.2018
Podpisano umowę na przebudowę centrum Trzcianki!

We wtorek, 4 grudnia, w Urzędzie Miejskim Trzcianki nastąpiło podpisanie umowy na „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”.

Zamówienie podzielono na dwie części. Cześć pierwszą – Budowę budynku Centrum Integracji Społecznej i Zagospodarowanie otoczenia CIS poprzez przebudowę Placu Pocztowego w Trzciance. Część drugą – Rozbudowę targowiska miejskiego wraz z budową parkingów w Trzciance.

Swoje podpisy na dokumencie złożyli burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski, skarbnik gminy Joanna Zieńko oraz przedstawiciele wykonawców wyłonionych w przetargu: firmy Asta-Bud Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Zbigniewa Ryczka i członka zarządu Marka Włodarczyka w obecności właściciela firmy „MARBUD” Marcina Wańkiewicza, firmy BaHECo Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Jerzego Korzeniewskiego i członka zarządu Zbigniewa Walińskiego.

Wartość całego zadania to ponad 20 mln. zł z czego 11 266 307,96 zł pozyskano w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane zakończenie robót części pierwszej przewidziano na 15 sierpnia 2020 r. natomiast części drugiej na 15 października 2020 r.

Zamówienie realizowane jest przy udziale środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Autor: 
Leszek Malicki
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook