Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

11.02.2016
Nie żyje Lesław Kukawski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w środę, 10 lutego, w wieku 86 lat odszedł od nas mgr inż. Lesław Kukawski – uhonorowany wieloma odznaczeniami, wielki autorytet oraz chodząca encyklopedia dziejów i tradycji polskiej kawalerii, znawca ułańskiego umundurowania, kolekcjoner, autor kilkunastu książek o tematyce kawaleryjskiej.

Lesław Kukawski urodził się w 1930 roku we Lwowie, gdzie dorastał. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizował się w hodowli koni, pracując przez szereg lat w stadninach państwowych, a następnie gospodarując na własnym 25-hektarowym gospodarstwie rolnym. Przywiązanie do tradycji narodowych i zainteresowanie wojskiem, a także historią, wyniósł z domu rodzinnego. Pradziadek Lesława Kukawskiego - Rajmund, był Powstańcem Styczniowym, a ojciec Zygmunt brał udział w obronie Lwowa w 1918 roku. W czasach gimnazjalno-licealnych, Lesław Kukawski działał jako instruktor w krakowskim Związku Harcerstwa Polskiego. W 1965 roku wstąpił do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Od wielu lat interesował się kawalerią, hippiką, hipologią oraz bronią i barwą Wojska Polskiego, co stanowiło tematykę jego licznych referatów i publikacji. Jest autorem wydawnictw popularnonaukowych takich jak: "O kawalerii polskiej XX wieku", "Ułani Jazłowieccy - barwa i broń 1918-1998", "Odziały kawalerii II Rzeczpospolitej", "Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej", "Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920-1939. Zarys dziejów", "Sztandary kawalerii polskiej XX wieku", monografia "Orkiestry kawaleryjskie II Rzeczpospolitej" oraz monografie pułków kawalerii II Rzeczypospolitej. Opracował ponad tysiąc artykułów z dziedziny wojskowości, hipologii i hippiki, które ukazywały się w periodykach krajowych.

Lesław Kukawski był również autorem kilkunastu wystaw w całej Polsce poświęconych Wojsku Polskiemu. Jego bogaty zbiór militariów został przekazany do Muzeum w Grudziądzu. Ponad trzydzieści lat przewodniczył Oddziałowi Poznańskiemu Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy, był także wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Za swoją działalność i osiągnięcia otrzymał prawo noszenia Złotej Odznaki i najwyższy zaszczyt Stowarzyszenia - tytuł Członka Honorowego.

W 1995 roku, postanowieniem Prezydenta RP „za wybitne zasługi w popularyzowaniu tradycji polskiej kawalerii” został mu nadany Złoty Krzyż Zasługi. W 2006 roku, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił go medalem „Pro Memoria”. Otrzymał również odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”. Ponadto, liczne Koła Pułkowych Kawalerii II RP przyznały mu prawo noszenia swoich odznak pułkowych. Lesław Kukawski został wyróżniony także odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i odznaczony „Złotą Odznaką Polskiego Związku Hodowców Koni”, „Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego” oraz „Wielką Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego”, w którym działał jako sędzia klasy państwowej. Odznaczyły go także stowarzyszenia i kluby nawiązujące do tradycji kawaleryjskich: Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, Polski Klub Kawaleryjski i Tarnowski Odział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych.

Także, trzcianeckie władze samorządowe doceniły zasługi Pana Lesława przyznając Mu w roku 2005 najwyższe lokalne wyróżnienie - „Trzcianecką Sarenkę”.

Pan Kukawski był, jest i będzie dla nas zawsze wzorem najwyższych postaw patriotycznych, godnych naśladowania! Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb śp. Lesława Kukawskiego odbędzie się w sobotę, 20 lutego 2016 r., na Cmentarzu Komunalnym w Trzciance przy ul. Wspólnej. Całość uroczystości - nabożeństwo oraz ceremonia pogrzebowa odbędzie się wg ceremoniału wojskowego, przy asyście wojskowej. O godz. 13:30 nastąpi wystawienie trumny, natomiast o godz. 14:00 rozpocznie się Msza św.

Autor: 
Dawid Czyż, Foto: Mariusz Schwarz
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook