Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

10.06.2019
Nabory wniosków - NGR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,

ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty

do złożenia wniosków w poniższym zakresie.

Termin składania wniosków: w okresie od dnia 24.06.2019 r. do dnia 08.07.2019 r. do godz. 16:00.

 

NABÓR NR 26/2019

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.000.000,00 zł.

NABÓR NR 27/2019

P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 600.000,00 zł.

NABÓR NR 28/2019

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 119.937,00 zł.

NABÓR NR 29/2019

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.019.173,00 zł.

NABÓR NR 30/2019

P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 328.277,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z procedurą naborów oraz niezbędne dokumenty (w tym. m.in. informacja o miejscu i sposobie złożenia WoD, dokumentach dodatkowych, kryteriach i procedurach oceny operacji, katalog beneficjentów) znajdują się na stronie www.ngr.pila.pl.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem LGR zlokalizowanym w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8 lub drogą telef./e-mailową: tel. kom. 668028473, 67 351 08 55, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl

Link do naborów: http://www.ngr.pila.pl/wydarzenia/784,nabory-wnioskow-o-dofinansowanie-24-czerwiec-8-lipiec-2019

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook