Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

31.07.2020
Komunikat Burmistrza Trzcianki z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego Trzcianki

Uprzejmie informuję, że od 31 lipca 2020 roku na stronie www.trzcianka.pl dostępny jest Portal Interesanta, w którym zamieszczone są informacje dotyczące załatwiania  spraw w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

W  portalu znajduje się m.in. elektroniczny system rezerwacji wizyt,  gdzie każdy, po wskazaniu rodzaju sprawy i terminu, może się umówić  na wizytę w urzędzie. Po dokonaniu rezerwacji,  zostanie wysłany mail w celu potwierdzenia dokonania rezerwacji.

Nadal istnieje możliwość umówienia się na wizytę telefonicznie lub mailowo. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych pracowników znajduje się na stronie www.trzcianka.pl w zakładce „Urząd”. Dodatkowo, rezerwacji będzie można dokonać osobiście w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt w kancelarii urzędu.

Jednocześnie, w ramach Portalu Interesanta uruchomiona została nowa usługa, tzw. Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – eBOI, do której można zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub nowego dowodu osobistego (z warstwą elektroniczną). Aplikacja umożliwia wgląd do swoich zobowiązań finansowych wobec gminy (podatków i innych opłat) oraz  dokonanie płatności. System eBOI dostępny jest również w aplikacji mobilnej „Gmina Trzcianka”.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Państwa oraz pracowników, zachęcam do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie i kontaktu za pośrednictwem Portalu Interesanta.

Przed drzwiami wejściowymi do urzędu znajduje się urna, do której można wrzucać pisma i wnioski.

Przypominam o obowiązujących zasadach, które każdy musi bezwzględnie stosować: dezynfekowanie rąk, zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości. W przypadku odmowy ich przestrzegania, bezpośredni kontakt z pracownikiem będzie  niemożliwy.

 Burmistrz Trzcianki

/-/ Krzysztof W. Jaworski

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook