Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

30.06.2020
Harmonogram rekrutacji do II oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance

Harmonogram rekrutacji do II oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału żłobkowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.08.2020r. -18.08.2020r.

22.08.2020r.-24.08.2020r.

2.

Weryfikacja przez Dyrektora żłobka wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19.08.2020r.

-20.08.2020r.

25.08.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.08.2020r.

godz.10.00

26.08.2020r.

      godz.10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.08.2020r.

 

27.08.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25.08.2020r.

godz.10.00

28.08.2020r.

godz.10.00

6.

Podpisywanie umów

25.08.2020r.-28.08.2020r.

godz.07.00-15.00

28.08.2020r.

godz.07.00-15.00

 

WAŻNE TERMINY:

  1. Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami do pobrania                        ze strony internetowej www.gp4.przedszkolowo.pl

-od 06 lipca 2020r.

  1. Składanie wniosków wraz z załącznikami –od 10 sierpnia 2020r.
  2. Pozostałe terminy w załączonym „Harmonogramie rekrutacji”.

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook