Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

10.06.2019
Debata nad raportem o stanie gminy Trzcianka

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Trzcianka za rok 2018.

  1. Ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na Burmistrza Trzcianki obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej Trzcianki raportu o stanie gminy, podsumowującego działalność pracy burmistrza w roku poprzednim.
  2. Przedstawienie raportu poprzedza debata, która odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Trzcianki 27 czerwca br.
  3. W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Trzcianka.
  4. Osoby, które chcą zabrać głos podczas debaty muszą złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy Trzcianka.
  5. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwoływana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
  6. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób.

Podstawa prawna: z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506).

Załączniki:

Zgłoszenie mieszkańca gminy Trzcianka do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy wraz z listą popierającą zgłoszenie.

Zarządzenie NR 95/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Trzcianki raportu o stanie gminy Trzcianka

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook