Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

TEREN INWESTYCYJNY T-3

INFORMACJE O TERENIE

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Tetmajera
Powierzchnia: 5, 1211 ha
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług
Przeznaczenie w MPZP: Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy
Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna/droga gruntowa, szerokość ok. 4 m
Uzbrojenie  terenu: Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów
Właściciel: Gmina Trzcianka
Obecne użytkowanie: Nieużytki
Nr działek: 3142, 3143
 Nr działki 3142 

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3142 PO1T/00009808 0,9733 ul. Tetmajera RVI P,U

T-3-1RV – Grunty orne, V klasa bonitacyjna
RVI –
Grunty orne, VI klasa bonitacyjna
P
– Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

 Nr działki 3143

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3143 PO1T/00009808 0,2508 ul. Tetmajera RVI P,U

T-3-2RV – Grunty orne, V klasa bonitacyjna
RVI –
Grunty orne, VI klasa bonitacyjna
B –
Tereny mieszkaniowe
P
– Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

Pobierz ofertę

facebook