Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

TEREN INWESTYCYJNY T-2

INFORMACJE O TERENIE

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Wspólna
Powierzchnia: 1,5665 ha
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług
Przeznaczenie w MPZP: Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy
Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna/droga gruntowa, szerokość ok. 4 m
Uzbrojenie  terenu: Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów
Właściciel: Gmina Trzcianka
Obecne użytkowanie: Grunty rolne
Nr działek: 2184, 2185
 Nr działki 2184

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
2184 PO1T/00009808 1,0658 ul. Wspólna RV, RVI P,U

T-2-1RV – Grunty orne, V klasa bonitacyjna
RVI –
Grunty orne, VI klasa bonitacyjna
P
– Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

 Nr działki 2185

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
2185 PO1T/00009808 0,5007 ul. Wspólna RV, RVI P,U

T-2-2RV – Grunty orne, V klasa bonitacyjna
RVI –
Grunty orne, VI klasa bonitacyjna
P
– Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

Pobierz ofertę

facebook